Vanaf 1 januari 2016 is het niet meer toegestaan om gratis plastic tassen te verstrekken aan consumenten. Wanneer een klant toch een plastic tas wil, moet u een kleine vergoeding vragen. U mag deze prijs zelf bepalen. De richtprijs voor een plastic tas is € 0,25. De vraag is vervolgend of over de levering van de tas BTW verschuldigd is en tegen welk BTW-tarief.

BTW berekenen

Over de levering van de tas is op normale wijze BTW verschuldigd. Hiervoor geldt het 21% tarief, ook als de goederen die in de tas worden gedragen belast zijn met 6% BTW.
De tas wordt dus niet gezien als verpakkingsmateriaal. Verpakkingsmateriaal en vervoerskosten gaan doorgaans op in de totale vergoeding voor de levering van een goed. Bij een tasje gaat het echter om de levering van een afzonderlijk goed.

Deze levering moet dus op haar Eigen BTW-merites worden beoordeeld.

Afronding belastingbedrag

Bij de berekening van de verschuldigde BTW over de plastic tas wordt het belastingbedrag afgerond op hele centen. Als het bedrag van de verschuldigde BTW meer dan twee cijfers achter de komma bevat, wordt het derde cijfer achter de komma naar benden of naar boven afgerond op de dichtstbijzijnde cent. Bedragen kleiner dan € 0,005 naar beneden afronden en bedragen van € 0,005 of hoger naar boven. Als u € 0,25 voor een pastic tas rekent, bedraagt de verschuldigde BTW dus 21/121 x € 0,25 = € 0,04(338843)

Let op!

U mag de afronding toepassen per afzonderlijk geleverd goed (dus op de pastic tas apart) of op het totaalbedrag van een aatnal geleverde goederen samen (ook wel 'winkelmandje' of de totale kassabon). U bent daarbij wel verplicht om een consistente gedragslijn te volgen.

Wilt u weten welke gedragslijn voor u fiscal gezien het voordeligst is? Neem dan contact met ons op!