Hebt u net een woning gekocht of gaat u binnenkort een woning kopen? Dan kunt u mogelijk besparen op uw aanslag onroerende zaakbelasting. Waar gaat het over?

Voor vaststelling van de waarde van een woning (of een andere onroerende zaak) op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) wordt vaak gekeken naar de koopprijs van een vergelijkbaar pand. Als tussen de datum waarop de koopovereenkomst wordt gesloten en de datum waarop de levering plaatsvindt een ruime periode ligt, rijst de vraag of de koopprijs de waarde van de woning weergeeft op het tijdstip waarop de koopovereenkomst is gesloten of het moment waarop de levering plaatsvindt. Gemeenten gaan voor de WOZ in beginsel uit van de datum van levering die uit het Kadaster blijkt. In de rechtspraak van de hoven en rechtbanken wordt deze vraag verschillend beantwoord.

Onze hoogste belastingrechter, de Hoge Raad, heeft nu beslist dat als algemene regel de koopprijs van een woning niet kan worden gelijkgesteld met de waarde van die woning op het tijdstip van levering, maar op het tijdstip van de koop. Als zich bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan tussen het sluiten van de koopovereenkomst en het tijdstip van de levering, kan hiervan worden afgeweken. In de zaak die aan de hoge raad was voorgelegd, was voor de waardering van een woning op 1 januari 2012 gebruik gemaakt van een vergelijkbaar pand waarvan de koopovereenkomst was gesloten in juli 2011 en de levering in maart 2012 had plaatsgevonden. In de periode tussen het sluiten van de koopovereenkomst en de levering van de woning zouden de huizenprijzen zijn gedaald.

Wilt u meer weten hierover? Neem dan contact met ons op!